Знайдено документів: 1
Дисертація докторська
Валевський Олексій Леонідович. Концептуальні засади впровадження державної політики в умовах транформації українського суспільства. : д.держ.упр. : спец.. 25.00.01 - Теорія і історія державного управління : захищена 2010-02-17; . Національна академія державного управління при Президентові України. – , 0510U000161.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-24