Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Петренко Світлана Миколаївна. Внутрішній контроль діяльності підприємств і його інформаційне забезпечення: теорія, методологія, організація. : д.е.н. : спец.. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-02-16; . Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – , 0510U000172.
Знайдено 1 документів
Поширити