Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Забарна Елеонора Миколаївна. Формування інтегрованої інноваційно-інвестиційної системи регіону: теорія, методологія та механізм : д.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2010-02-18; . Інститут проблем ринку і економіко-екологічніх досліджень НАН України. – , 0510U000173.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15