Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Рибчук Анатолій Васильович. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства. : д.е.н. : спец.. 08.05.01 - Світове господарство і міжнародні відносини : захищена 2010-02-22; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ІМВ. – , 0510U000179.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28