Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Похилько Валерій Іванович. Асфіксія у новорожденних: патогенез, діагностика та лікування (клініко-експериментальні дослідження). : д.мед.н. : спец.. 14.01.10 - Педіатрія : захищена 2010-03-09; . Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства i гінекології АМН України". – , 0510U000187.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28