Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гвоздева Ірина Маратівна. Методи і засоби моделювання процесів формування та просторово-часової обробки акустичних зображень : д.т.н. : спец.. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи : захищена 2010-03-04; . Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – , 0510U000211.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-26