Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Морозова Ірина Борисівна. Таксономія елементарних комунікативних одиниць у сучасній англійській мові : д.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2010-02-26; . Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина. – , 0510U000220.
Знайдено 1 документів
Поширити