Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Ільницький Ярослав Миколайович. Фазові перетворення в полімерах та рідких кристалах: комп'ютерне моделювання на різних просторово-часових масштабах : д.ф.-м.н. : спец.. 01.04.24 - Фізика колоїдних систем : захищена 2010-03-03; . Інститут фізики конденсованих систем НАН України. – , 0510U000236.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14