Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Бойчук Юрій Дмитрович. Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя : д.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-03-11; . Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – , 0510U000255.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14