Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Жуков Сергій Михайлович. Методологічні і методичні засади формування духовних інтересів та потреб у дітей 5-9 років засобами мистецтв : д.пед.н. : спец.. 13.00.07 - Теорія і методика виховання : захищена 2010-09-30; . Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – , 0510U000709.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02