Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Чувашова Ольга Юріївна. Функціональна магнітно-резонансна томографія в оцінці змін рухової зони кори головного мозку та діагностичному супроводі нейрохірургічних втручань з приводу внутрішньочерепних пухлин. : д.мед.н. : спец.. 14.01.23 - Променева діагностика та променева терапія : захищена 2010-11-16; . ДУ "Науково-практичний центр променевої діагностики АМН України". – , 0510U000778.
Знайдено 1 документів
Поширити