Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Чернюк Володимир Васильович. Регулювання інтегральних параметрів напірних потоків рідин гідродинамічно активними додатками : д.т.н. : спец.. 05.23.16 - Гідравліка та інженерна гідрологія : захищена 2010-11-17; . Національний університет "Львівська політехніка". – , 0510U000779.
Знайдено 1 документів
Поширити