Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Чуб Олена Олександрівна. Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації : д.е.н. : спец.. 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит : захищена 2010-11-29; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0510U000849.
Знайдено 1 документів
Поширити