Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Маматова Тетяна Валеріївна. Теоретико-методологічні засади реалізації функції державного контролю як публічної послуги : д.держ.упр. : спец.. 25.00.02 - Механізми державного управління : захищена 2010-12-09; . Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – , 0510U000861.
Знайдено 1 документів
Поширити