Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Міхєєв Олексій Володимирович. Опосередковані інформаційні процеси ссавців у лісових біогеоценозах південного сходу України. : д.б.н. : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2010-12-15; . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – , 0511U000012.
Знайдено 1 документів
Поширити