Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Шелюто Володимир Михайлович. Проблема сакрального в естетичному процесі : д.філос.н. : спец.. 09.00.08 - Естетика : захищена 2010-12-16; . Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – , 0511U000022.
Знайдено 1 документів
Поширити