Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Крутій Олена Миколаївна. Діалогова взаємодія органів влади та громадськості як умова демократизації державного управління : д.держ.упр. : спец.. 25.00.02 - Механізми державного управління : захищена 2010-12-16; . Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – , 0511U000032.
Знайдено 1 документів
Поширити