Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Плаван Вікторія Петрівна. Наукові основи технологій органічно-мінерального дублення для виробництва шкіри та хутра з поліпшеними властивостями. : д.т.н. : спец.. 05.18.18 - Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра : захищена 2011-04-28; . Київський національний університет технологій та дизайну. – , 0511U000355.
Знайдено 1 документів
Поширити