Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Скляр Георгій Павлович. Економічні умови і протиріччя розвитку споживчої кооперації в перехідній економіці : д.е.н. : спец.. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки : захищена 2011-04-22; . ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". – , 0511U000390.
Знайдено 1 документів
Поширити