Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Серьогін Віталій Олександрович. Конституційне право особи на недоторканність приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики : д.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2011-04-29; . Харківський національний університет внутрішніх справ. – , 0511U000399.
Знайдено 1 документів
Поширити