Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Мазепа Василь Григорович. Лісові насадження Західного і Малого Полісся в умовах аеротехногенного забруднення та особливості ведення господарства в них. : д.с.-г.н. : спец.. 06.03.03 - Лісознавство і лісівництво : захищена 2011-05-12; . Національний лісотехнічний університет України. – , 0511U000448.
Знайдено 1 документів
Поширити