Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Даниленко Сергій Іванович. Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально-теоретичні та політико-прикладні аспекти : д.політ.н. : спец.. 23.00.03 - Політична культура та ідеологія : захищена 2011-05-31; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0511U000482.
Знайдено 1 документів
Поширити