Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Пінчук Ірина Яківна. Медико-соціальне обґрунтування системи надання допомоги населенню похилого віку з вадами психічного здоров'я : д.мед.н. : спец.. 14.02.03 - Соціальна медицина : захищена 2011-05-27; . Державна установа "Інститут геронтології АМН України". – , 0511U000491.
Знайдено 1 документів
Поширити