Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Пастернак Володимир Петрович. Біопродуктивність лісів північного сходу України в контексті змін клімату : д.с.-г.н. : спец.. 06.03.02 - Лісовпорядкування і лісова таксація : захищена 2011-05-17; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0511U000493.
Знайдено 1 документів
Поширити