Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Константинович Тетяна Володимирівна. Курація хворих на бронхіальну астму за супутніх соматопсихічних станів з урахуванням фармакоекономічних показників та параметрів якості життя : д.мед.н. : спец.. 14.01.27 - Пульмонологія : захищена 2011-05-30; . Вінницький національний медичний унверситет імені М. І. Пирогова МОЗ України. – , 0511U000518.
Знайдено 1 документів
Поширити