Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Пентюк Наталія Олександрівна. Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з нею метаболічні та судинні фактори прогресування фіброзу і цирозу печінки: можливості патогенетичної терапії : д.мед.н. : спец.. 14.01.36 - Гастроентерологія : захищена 2011-06-23; . Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – , 0511U000554.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25