Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Благодаренко Людмила Юріївна. Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти Державного стандарту базової середньої освіти : д.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2011-06-29; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0511U000611.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15