Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Трубчанін Володимир Вікторович. Диверсифікація виробництва на промислових підприємствах : д.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-06-30; . Інститут економіки промисловості НАНУ. – , 0511U000649.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25