Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гуржій Тарас Олександрович. Державна політика безпеки дорожнього руху: теоретико-правові та організаційні засади. : д.ю.н. : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2011-06-25; . Державний науково-дослідний інститут МВС України. – , 0511U000665.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-19