Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Стрішенець Олена Миколаївна. Товарна форма організації суспільного виробництва(на прикладі України другої половини ХVІІ- кінця ХVІІІ ст.). : д.е.н. : спец.. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки : захищена 2011-09-22; . Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя. – , 0511U000744.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19