Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Алексєєв Валерій Марленович. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в Україні: управлінський аспект. : д.держ.упр. : спец.. 25.00.01 - Теорія і історія державного управління : захищена 2012-06-20; . Інститут законодавства Верховної ради України. – , 0512U000513.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-19