Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Мілюкін Михайло Васильович. Методологічні основи хімічного моніторингу органічних екотоксикантів у водних системах хроматографічними і хромато-мас-спектрометричними методами : д.х.н. : спец.. 21.06.01 - Екологічна безпека : захищена 2012-06-21; . Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України. – , 0512U000540.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21