Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Борова Тетяна Анатоліївна. "Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу" : д.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2012-06-26; . Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти " НАПН України. – , 0512U000545.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21