Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Попова Вікторія Василівна. Доклінічна діагностика і клініко-імунологічні аспекти розвитку цукрового діабету 1 типу : д.мед.н. : спец.. 14.01.14 - Ендокринологія : захищена 2012-06-19; . ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України". – , 0512U000553.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25