Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Яланська Світлана Павлівна. Психологія розвитку творчої компетентності майбутніх учителів. : д.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2012-06-22; . Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – , 0512U000572.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15