Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Шаповал Валентина Михайлівна. Соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності. : д.е.н. : спец.. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки : захищена 2012-06-26; . Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет". – , 0512U000622.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17