Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Мацюк Володимир Ярославович. Державна служба у системі трудових відносин: теоретико-правові проблеми. : д.ю.н. : спец.. 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення : захищена 2017-12-27; . Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – , 0518U000022.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-28