Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Нежива Ольга Миколаївна. Феномен освітньої політики в контексті цивілізаційного процесу : д.філос.н. : спец.. 09.00.10 - Філософія освіти : захищена 2018-01-31; . Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – , 0518U000045.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25