Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Чальцева Олена Михайлівна. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика : д.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2018-02-12; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0518U000054.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25