Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Савченко Олена Віталіївна. Моделі і методи оптимізації деформівних дисипативних конструкцій з композиційних матеріалів при динамічних навантаженнях : д.т.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2018-02-28; . Чернігівський національний технологічний університет. – , 0518U000068.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-18