Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Бусуйок Діана Вікторівна. Правове регулювання управлінських та сервісних відносин у сфері використання та охорони земель: проблеми теорії та практики : д.ю.н. : спец.. 12.00.06 - 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право : захищена 2018-03-29; . Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – , 0518U000084.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23