Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Дончак Володимир Андрійович. Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти : д.х.н. : спец.. 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук : захищена 2018-03-29; . Національний університет "Львівська політехніка". – , 0518U000102.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24