Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Литовченко Ірина Миколаївна. Теорія і практика корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки : д.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2018-05-03; . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – , 0518U000126.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24