Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Корнієнко Інокентій Олексійович. Генеза опанувальної поведінки у життєвому просторі особистості. : д.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2018-05-29; . Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – , 0518U000143.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25