Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гончар Людмила Вікторівна. Теоретико-методичні засади формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин. : д.пед.н. : спец.. 13.00.07 - Теорія і методика виховання : захищена 2018-05-29; . Інститут проблем виховання НАПН України. – , 0518U000150.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-12