Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Галуцьких Ірина Анатоліївна. Лінгвопоетика тілесності в художніх текстах англійського модернізму й постмодернізму : д.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2018-06-21; . Запорізький національний університет. – , 0518U000174.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25