Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Філіппова Олександра Юріївна. Стеатоз та стеатогепатит у пацієнтів з ожирінням і патологією біліарного тракту: клініко-патогенетичні аспекти діагностики, прогнозування та лікування. : д.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2018-07-02; . ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України". – , 0518U000183.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24