Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Грищенко Олексій Вадимович. Впливи мутацій кальційзв’язуючих білків та змін депозалежного входу іонів кальцію на функціювання збудливих та незбудливих клітин : Доктор біологічних наук : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2020-06-30; . Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 0520U100279.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25