Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Ковтуненко Юрій Володимирович. Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки : Доктор економічних наук : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2020-07-03; . Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 0520U100291.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25