Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Зорочкіна Тетяна Сергіївна. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в університетах Великій Британії : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2020-07-02; . Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 0520U100294.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24